Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Procedure van de zo genaamde Lijst van Geldelijke regelingen. Hiermee worden de voor en nadelen van de toedeling t.o.v. de inbrengsituatie in geld uitgedrukt en verrekend.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Kostenverdeling procesgang

Procedure van de zo genaamde Lijst van Geldelijke regelingen. Hiermee worden de voor en nadelen van de toedeling t.o.v. de inbrengsituatie in geld uitgedrukt en verrekend.