Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop procedure ter inzage legging.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Tervisielegging procesgang

Verloop procedure ter inzage legging.