Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop procedure akte van toedeling. Als het plan van toedeling is vastgesteld wordt de nieuwe toestand vastgelegd in een zo genaamde ruilverkavelingsakte die wordt ingeschreven in de Openbare Registers van het Kadaster.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Akte van toedeling procesgang

Verloop procedure akte van toedeling. Als het plan van toedeling is vastgesteld wordt de nieuwe toestand vastgelegd in een zo genaamde ruilverkavelingsakte die wordt ingeschreven in de Openbare Registers van het Kadaster.