Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop van een stemming.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang stemming

Verloop van een stemming.