Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Procedure aanvraag van een ruilverkaveling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang aanvraag

Procedure aanvraag van een ruilverkaveling