CTO voormalig Centraal Teken en Opleidingsbureau van het Kadaster

Portret ir H. Harkink, hoofd van het CTO van 1948-1964.
daaronder afscheid van de heer ir. H. Harkink in  1964.

Ir H. Harkink

Portret ir H. Harkink, hoofd van het CTO van 1948-1964. daaronder afscheid van de heer ir. H. Harkink in 1964.